در حال بارگذاری ......

درباره مدرسه بین‌المللی آموزش‌عالی نوروز

مدرسه بین المللی آموزش عالی نوروز، یک موسسه آمورشی غیرتجاری و عام‌المنفعه است که سعی دارد تا از طریق توسعه مفهوم مسئولیت اجتماعی علمی و آکادمیک، دسترسی آسان به محتوای آموزشی دانشگاهی را برای تمامی افرادی که بدان دسترسی ندارند، فراهم آورد.

محتوای آموزشی نوروز
آموزش رسمی با همکاری دانشگاه‌های جهان
آموزش غیررسمی با همکاری موسسات و مدرسین دانشگاه‌ها
آموزش مهارتی باهمکاری متخصصین علمی
شبکه همکاران