درباره مدرسه آموزش عالی بین المللی نوروز

مدرسه آموزش‌عالی بین‌المللی نوروز با هدف توسعه آموزش‌های علمی و مهارتی در سطح بین‌المللی برای گویشوران زبان‌فارسی تاسیس می‌شود.  این مدرسه قصد دارد تا به عنوان یک موسسه آکادمیک بین المللی، زیرساخت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و  شبکه‌سازی برای فارسی زبانان،  به خصوص افرادی که به محتوای آموزشی با کیفیت دسترسی ندارند را فراهم آورد. این موسسه قصد دارد تا برای رسیدن به این مهم، از توانایی‌ها و ظرفیت‌های فعلی موسسات آموزش عالی موجود، علاقه مندان و همچنین کنشگران علمی و موسسات بین المللی مرتبط استفاده نماید.

ضرورت تاسیس:

به رغم توسعه آموزش عالی در کشورهای فارسی زبان، هنوز هم دسترسی پذیری به محتوای آموزشی با کیفیت در بسیاری از موارد همچون مناطق درگیر منازعات، مناطق صعب العبور و سایر مناطق محروم با چالش های زیادی همراه است. از طرفی دیگر، دسترسی پذیری به محتوای آموزشی مناسب بدون دسترسی به شبکه اساتید و همچنین سایر منابع انسانی درگیر در فرایند آموزش، نمی تواند بهینگی و اثربخشی مناسبی برای دانش پذیران فراهم آورد. به بیان دیگر، فراهم آوردن محتوای آموزشی در کنار سایر زیرساخت های آموزشی، پژوهشی، شبکه ای و اجرایی می تواند حداکثر کارایی را برای دانش پذیران موسسات آموزشی فراهم آورد.

از این رو، تاسیس موسسه ای که بتواند نیازهای زیر را برای جامعه مخاطبان ذکر شده فراهم آورد، ضروری تلقی می گردد.

  • محتوای فارسی زبان مناسب سازی شده با جوامع محلی
  • محتوای فارسی زبان در تراز بین المللی ولی به زبان فارسی
  • ایجاد زیرساخت های آموزشی-پژوهشی در ارتباط با دانشگاه های درجه یک فارسی زبان
  • ایجاد شبکه های خالق ارزش مبتنی بر فعالیت های آکادمیک در بین کنشگران علمی فارسی زبان
  • احصای مسائل و مشکلات جوامع محلی و همچنین توسعه شبکه های همکاری دانشگاهی با هدف ارائه راه حل