اهداف مدرسه آموزش عالی نوروز

اهداف:

 اهداف زیر به‌عنوان اهداف اصلی تاسیس موسسه آموزش‌عالی بین‌المللی فارسی زبان معرفی می‌گردند.

  • ایجاد یک گعده تخصصی از کنگشران علمی فارسی زبان با هدف استقرار عدالت آموزشی
  • دسترسی پذیری به فضای محیط های آموزش عالی فارسی زبان از طریق این موسسه
  • ایجاد پایگاه محتوایی دروس آکادمیک به زبان فارسی برای دانشپذیران فارسی زبان
  • توسعه و پیشرفت منطقه ای از طریق توسعه آموزش عالی برای ساکنین مناطق کم برخوردار فارسی زبان